"Cảng và sân bay"

Dịch:The port and the airport

September 25, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HaChiblabla

Cảng là habour mà ???

November 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ledungbac

Haiz chan qua

November 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hailevan3

ports and airports - is also right

December 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.