Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảng và sân bay"

Dịch:The port and the airport

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaChiblabla

Cảng là habour mà ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/oobetitoo

Harbour hay habour đều đúng nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Wait,tại sao aiport lại viết hoa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phanhuyenlc246

Thiếu "the" thì có j sai ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ledungbac

Haiz chan qua

1 năm trước