"Cảng và sân bay"

Dịch:The port and the airport

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaChiblabla

Cảng là habour mà ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/oobetitoo

Harbour hay habour đều đúng nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Wait,tại sao aiport lại viết hoa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phanhuyenlc246

Thiếu "the" thì có j sai ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ledungbac

Haiz chan qua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hailevan3

ports and airports - is also right

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.