1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The amount is important."

"The amount is important."

Dịch:Số lượng thì quan trọng.

September 25, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/YnPhm392566

Từ điển mình dịch amount là tổng số

November 14, 2017

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.