Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The amount is important."

Dịch:Số lượng thì quan trọng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YnPhm392566

Từ điển mình dịch amount là tổng số

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhanhLTrnP

Ggbbgbjtby

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Jean523568

"Quan trọng là số lượng" không được sao mọi người?

3 tháng trước