Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lamp did not work."

Dịch:Chiếc đèn đã không hoạt động .

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Cái đèn đã hỏng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

chiếc đèn không hoạt động

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

chiếc đèn không hoạt động

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 919

Thiếu chữ "đã" kìa. Bạn không nhìn thấy có chữ "did" à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doanduynhi1502

Cai den da hong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hien5437

Bóng đèn đã không hoạt động

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MachTriTin

the lamp mình dịch ngọn đèn mà không được???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanKietHo

Cái đèn đã hư cũng ko dc hả ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lekhoan1500

Bóng đèn đã không hoạt động. Mà cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanh52

Dan nam bo ,den khong chay .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NMT335369

Lamp khó nghe quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

Chiếc đèn đã hỏng

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Cau nay co nghia den hu hay den chua duoc mo vay?

6 tháng trước