"The committee is not independent."

Dịch:Ủy ban thì không độc lập.

September 26, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/growUpMan

chả có ý nghĩa gì ==


https://www.duolingo.com/profile/NST06092003

Ủy ban k độc lập ???


https://www.duolingo.com/profile/VuBaDoan

Can you explain for me about keyword committee


https://www.duolingo.com/profile/Ngoclantvgt

không đánh được đúng chính tả chữ uỷ ban. Dấu hỏi không ở chữ u đươc.


https://www.duolingo.com/profile/ngphuonglinh2011

Ủy ban ko độc lập Nghĩa là gì nhỉ ???


https://www.duolingo.com/profile/Truong_badboy

"Hội động" mới là đáp án đúng á.


https://www.duolingo.com/profile/sakura2106

Hội động là gì vậy ???


https://www.duolingo.com/profile/funnyboy844

Câu này tối nghĩa quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.