Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The committee is not independent."

Dịch:Ủy ban thì không độc lập.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoclantvgt

không đánh được đúng chính tả chữ uỷ ban. Dấu hỏi không ở chữ u đươc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/syhellison

vào unikey, chọn bỏ kiểm tra chính tả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thutrang2018

1 tháng trước