"This is my third wife."

Dịch:Đây là người vợ thứ ba của tôi.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jennitalukdar

mình dịch " đây là vợ thứ ba của tôi" có được không? nó cũng cùng nghĩa mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

Đây là cô vợ thứ ba của tôi; vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 367

Anh này giỏi nì. (1 vợ thì nằm giường lèo, 2 vợ thì nằm chèo queo, 3 vợ thì xuống chuồng heo mà nằm) = tiếng Anh??? Ai dịch dùm sẽ có thưởng.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.