"He is a professional actor."

Dịch:Anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp.

September 26, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thaihoang68888

Vi nu dien viên la actress

April 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaovan218

anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp cũng đúng mà

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QuangThoi3

má nó ức chế bắt pẻ từng chữ 1 z hử addddd

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QuangThoi3

má nó ức chế bắt pẻ từng chữ 1 z hử addddd

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duongacc

actor có nghĩa là diễn viên

December 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tRahZuDf

@@ khó

December 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuongnamN5

đáp án " anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp " sai? anh ấy là một người rồi thì đáp án cần gì "một" nữa

January 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuongthao208

anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp cũng sai sao

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SclyXT

He is a professionail actor: Anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp cũng đúng mà

November 1, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.