"Mysuitcaseisyellow."

Dịch:Cái va li của tôi màu vàng.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tungpro198

va li của tôi là màu vàng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Vali ciết liền được mà hoặc va-li cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

vali hay va li cũng giống nhau cả thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

My suitcase is yellow.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trndnghoia1

Hành lý là từ ngữ khác với vali

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kid655407

??? va li của tôi màu vàng !! incrrect ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiuChip

Thank you. My suitcase is yellow

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/tamnguyen.nhtt

Vali viết liền dk chứ ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RoyceRecor

Mình đang skip, Thề mình chưa nghe từ suitcase bao giờ mà không hiểu sao hên vẫn ghi đúng

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.