"What is the total number?"

Dịch:Tổng số là bao nhiêu?

4 năm trước

10 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/Jennitalukdar

các bạn cho minh hoi chút, nếu câu trả lời là " tổng số là bao nhiêu?" thì sao không dùng how many? , mà lại dùng what? mình chưa hiểu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Trước hết mình sẽ nói về mặt dịch sát nghĩa: "tổng số" thì từ tiếng Anh sát nghĩa nhất là total number. Và vì danh từ chính là number nên câu hỏi phải dùng what với dạng: " what..... number"?

Chú ý: what.....number? và how many.....numbers? là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Ví dụ:

 • "what is the number of students?" (số học sinh là bao nhiêu?) thì có thể tương đương với "how many students?"

 • how many numbers from 1 to 9? (từ 1 đến 9 có bao nhiêu số?)

Còn về mặt nghĩa thì có thể nói "what is the total number" mang tính nhấn mạnh là *tổng số là bao nhiêu.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jennitalukdar

thanks you

4 năm trước

https://www.duolingo.com/havan2005

bạn viết sai chính tả rồi kìa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Quá mệt. Lần trước dịch TỔNG SỐ LÀ BAO NHIÊU thì SAI. Lần này dịch: TỔNG CỘNG LÀ BAO NHIÊU cũng sai nốt. Vì muốn luyện Anh văn nên phải chịu thôi, chứ dịch như DUOLINGO quá mệt!!!!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Total đọc nghe không rõ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Đọc là -Tô đồ -nhé. Vì t nằm giữ 2 nguyên âm. Trừ những từ có âm nhấn đầu thì tờ bình thừờng. Vd: material..mờ tía ri ồ. City là si đì. Âm c = see. Bạn thấy nó xuống âm đúng ko si đì. Bạn mà đọc si đi thì là CD đấy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Total nghe như là soldier vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Sôi dờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Bạn dịch vậy cho chắc nè: tổng số là mấy?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.