1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Theory and practice do not a…

"Theory and practice do not always go together."

Dịch:Lí thuyết và thực tiễn không luôn đi cùng với nhau.

September 26, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuatvu

Luôn luôn không cũng cùng nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/tqbdev

Thực tế vs thực tiễn sai chỗ nào nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

khác nhau một tẹo: Thực tế là hiện thực có thể khách quan hoặc có tác động của con người. Thực tiễn thì hàm ý có tác động của con người. Vì vậy câu dịch trên thì thực tiễn hợp lý hơn.


https://www.duolingo.com/profile/thaolu2

"Lý thuyết và thực hành thì không Luôn luôn đi cùng nhau" mình thêm vào một chữ "thì" và đã sai hu hu


https://www.duolingo.com/profile/Tho47884

"Lý thuyết và thực tiễn không luôn song hành" cũng cùng nghĩa sao lại báo sai hả add?


https://www.duolingo.com/profile/Jasmine_1462002

học thuyết và thực hành không phải lúc nào cũng đi chung với nhau tại sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Tuan_Anh_B

Thực tế và thực tiễn khác nhau à


https://www.duolingo.com/profile/truongkdtmdt

lý thuyết và thực hành luôn không đi cùng nhau


https://www.duolingo.com/profile/MrTom16

Lí thuyêtz và thực tế luôn không đi cùng với nhau....Theo mình câu này vẫn đúng mà..


https://www.duolingo.com/profile/BinhDang78

luôn không = không luôn


https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Dịch vớ vẩn, lẩn thẩn. Luôn có câu: Lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau, lý thuyết và thực hành không tách rời nhau. Chỉ được cái dịch dở là hay.


https://www.duolingo.com/profile/vandungit

Sai. Không luôn là sao. Nghĩa Tiếng việt gì kỳ vậy. Phải là luôn không chứ.


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

học thuyết và thực tế không luôn luôn song hành, ad ơi thêm đáp án này đi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.