1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He stopped writing for one y…

"He stopped writing for one year."

Dịch:Anh ấy đã dừng viết trong một năm.

September 26, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/candinhviet

"Đã dừng viết trong 1 năm" có nghĩa là đã dừng 1 năm rồi tính đến thời điểm đang nói. Hay là đã dừng "đúng 1 năm" còn hiện tại có thể đã viết lại?


https://www.duolingo.com/profile/V6P6C

Hành động dừng đã kết thúc, bây giờ có thể đang viết


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

câu này phải dichj là " Anh ấy đã ngừng viết được một năm " thì mới rõ nghĩa . Tức là đến hôm nay anh ấy đã ngừng viết được một năm và đến hôm nay vẫn đang ngừng viết .

Chứ dịch là "ngừng viết trong một năm" như đáp án của các admin là không rõ rang . Làm cho người đọc có thể có những thắc mắc như bạn candinhviet


https://www.duolingo.com/profile/Nhan537275

Nếu dừng được 1 năm thì phải dùng thì pp. Ở đây thì ps mà.


https://www.duolingo.com/profile/ThanhChnCh

Ai giải thích giùm là tại sau sau stopeped là thì quá khứ sau nó là một động từ thêm V_ing vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.