1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn đã muốn nói gì với tôi?"

"Bạn đã muốn nói gì với tôi?"

Dịch:What did you want to talk to me about?

September 26, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Sau say chỉ được dùng giới từ to Say to me : đúng Say with me : sai Speak dùng trong trường hợp trang trọng , ví dụ như nói với bác sĩ, giáo viên, cấp trên, người lớn tuổi, ... vì vậy trường hợp này dùng speak là không cần thiết. Ngữ cảnh chung chung, không rõ thì dùng talk, không dùng tell Tell to me, tell with me : sai Tell me : đúng


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

what did you want to say with me


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

What did you want to talk to me


https://www.duolingo.com/profile/khangnguye15

Không thấy giải thích tại sao không dùng speak được. Đành chịu.


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

1, TALK : Talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai). 2, SPEAK : Speak to sb /with sb (nói với ai). 3, SAY : '- say sth /sth to sb. '- say sth about (không dùng say about). Và TELL : Tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì) !


https://www.duolingo.com/profile/khue3

What did you want to tell me about


https://www.duolingo.com/profile/TakatoKatory

Thay talk bằng tell sao không được?


https://www.duolingo.com/profile/linda_duyen

What did you want to speak with me? tui thấy nó cx đúng mà :<


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

câu này bro đưa ra 2 đáp án là sai chứ. ???


https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

Tại sao dùng speak không được


https://www.duolingo.com/profile/ngocha0848

Vì sao What did you want to tell with me sai vậy các bạn


https://www.duolingo.com/profile/binhhuynht

Phần mềm k đưa được nhiều đáp án.


https://www.duolingo.com/profile/TiNguyn74628

Theo mình biết thì tell me mới đúng còn tell with me thì sai, không thì có thể dùng say to cũng đc, thường chữ với người ta cứ nghĩ là chèn with vời nhưng đó là cách dịch word by word


https://www.duolingo.com/profile/MachTriTin

what did you want to speak to me thì có được không nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Phu_Quoc_1985

what did you want to tell me. Đúng đó


https://www.duolingo.com/profile/Pinkgirl524809

What did you want to say with me? Hỏi v đúng k mn


https://www.duolingo.com/profile/danh1610

What did you want to tell me? What did you want to talk to me about?


https://www.duolingo.com/profile/anhtuan1066

Không tài nào hình dung câu này lại có chữ "about". Nếu tôi dịch "What did you want to talk to me" thì sao?


https://www.duolingo.com/profile/chi1539

Vẫn đúng đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/Sherry924539

what did you want to talk with me?


https://www.duolingo.com/profile/HyHunh

Tại sao k đc dùng tell

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.