Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã muốn nói gì với tôi?"

Dịch:What did you want to talk to me about?

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Sau say chỉ được dùng giới từ to Say to me : đúng Say with me : sai Speak dùng trong trường hợp trang trọng , ví dụ như nói với bác sĩ, giáo viên, cấp trên, người lớn tuổi, ... vì vậy trường hợp này dùng speak là không cần thiết. Ngữ cảnh chung chung, không rõ thì dùng talk, không dùng tell Tell to me, tell with me : sai Tell me : đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

what did you want to say with me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangnguye15

Không thấy giải thích tại sao không dùng speak được. Đành chịu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

câu này bro đưa ra 2 đáp án là sai chứ. ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Tại sao dùng speak không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Thay talk bằng tell sao không được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocha1183

Vì sao What did you want to tell with me sai vậy các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/binhhuynht

Phần mềm k đưa được nhiều đáp án.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

What did you want to talk to me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MachTriTin

what did you want to speak to me thì có được không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

được bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

what did you want to tell me. Đúng đó

6 tháng trước