"Bạn đã muốn nói gì với tôi?"

Dịch:What did you want to talk to me about?

September 26, 2014

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Sau say chỉ được dùng giới từ to Say to me : đúng Say with me : sai Speak dùng trong trường hợp trang trọng , ví dụ như nói với bác sĩ, giáo viên, cấp trên, người lớn tuổi, ... vì vậy trường hợp này dùng speak là không cần thiết. Ngữ cảnh chung chung, không rõ thì dùng talk, không dùng tell Tell to me, tell with me : sai Tell me : đúng

May 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

what did you want to say with me

September 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khangnguye15

Không thấy giải thích tại sao không dùng speak được. Đành chịu.

April 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

1, TALK : Talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai). 2, SPEAK : Speak to sb /with sb (nói với ai). 3, SAY : '- say sth /sth to sb. '- say sth about (không dùng say about). Và TELL : Tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì) !

July 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TakatoKatory

Thay talk bằng tell sao không được?

March 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tranttung

câu này bro đưa ra 2 đáp án là sai chứ. ???

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

Tại sao dùng speak không được

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocha0848

Vì sao What did you want to tell with me sai vậy các bạn

June 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/binhhuynht

Phần mềm k đưa được nhiều đáp án.

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

What did you want to talk to me

November 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MachTriTin

what did you want to speak to me thì có được không nhỉ?

June 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mrdeathmage

được bạn

July 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Phu_Quoc_1985

what did you want to tell me. Đúng đó

March 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Pinkgirl524809

What did you want to say with me? Hỏi v đúng k mn

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khue3

What did you want to tell me about

October 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

What did you want to tell me? What did you want to talk to me about?

October 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhtuan1066

Không tài nào hình dung câu này lại có chữ "about". Nếu tôi dịch "What did you want to talk to me" thì sao?

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chi1539

Vẫn đúng đó bạn

October 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sherry924539

what did you want to talk with me?

August 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

What did you want to tell me, what did you want to tell me, what did you want to tell me, what did you want to tell me, what did you want to tell me, what did you want to tell me, what did you want to tell me

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

What did you want to tell me about, what did you want to tell me about, what did you want to tell me about, what did you want to tell me about, what did you want to tell me about

July 4, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.