"Anh ấy cần quần áo sạch."

Dịch:He needs clean clothes.

September 26, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.