1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy cần quần áo sạch."

"Anh ấy cần quần áo sạch."

Dịch:He needs clean clothes.

September 26, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.