Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy cần quần áo sạch."

Dịch:He needs clean clothes.

3 năm trước

0 Nhận xét