Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is on stage."

Dịch:Anh ấy ở trên sân khấu.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daokute

chủ đề là ngày và giờ sao stage lại dịch là sân khấu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khoai

Cùng quan điểm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baopham2012

Anh ấy đang trên giai đoạn hoặc vào giai đoạn mà cũng sai hả ad "topic is time"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yenphi
Yenphi
  • 16
  • 12
  • 6

Mình cũng nghĩ là nên dịch là : "anh ấy ở trong thời kỳ hoặc anh ấy đang trong giai đoạn, anh ấy đang trong tiến trình" hợp lý hơn với chủ đề ngày giờ :D

3 năm trước