"He is on stage."

Dịch:Anh ấy ở trên sân khấu.

September 26, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/daokute

chủ đề là ngày và giờ sao stage lại dịch là sân khấu


https://www.duolingo.com/profile/khoai

Cùng quan điểm


https://www.duolingo.com/profile/tienquaanca

Mình dùng goole dịch rùi nó nói sân khấu


https://www.duolingo.com/profile/anhtuan204

khi bạn chơi game thì thấy có phần qua bài (stage) đó, ở đây bạn nên hiểu như vậy đừng quá câu nệ vào nghĩa tiếng việt


https://www.duolingo.com/profile/Tho951369

Phải dùng "the" trước những danh từ xác định (cả người nói và người nghe đều biết tới thứ đang được nhắc đến). Nên câu chính xác nên là "he is on the stage" (cả người nói và người nghe đều biết họ đang nói đến "stage" nào). Đúng k vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/AiklAk5Q

Đúng rồi. Hiểu đấy


https://www.duolingo.com/profile/thu877554

Khi nào dùng stage và period . Cả hai đều là giai đoạn phải ko


https://www.duolingo.com/profile/Tiv88i

On mình đọc trên el chuẩn 99% mà đọc trên này cứ bảo sai =)) thua


https://www.duolingo.com/profile/TranLongQuan

E đen lắm = ))))))


https://www.duolingo.com/profile/AFK.Gau

Stage mà sân khấu cc gì vãi @@@


https://www.duolingo.com/profile/Pengo1412100

Tớ nghĩ stage cho vào để có nghĩa.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.