"We drink water."

Dịch:Chúng tôi uống nước.

9/27/2014, 4:38:56 AM

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhn691996

Phát âm drank, đán án là drink

8/7/2015, 1:53:47 PM

https://www.duolingo.com/vyvy2411

Đọc We mà như He

8/1/2015, 6:18:39 AM

https://www.duolingo.com/dd721411
  • 13
  • 11
  • 11
  • 9

Mình nghe đọc WE rõ ràng. HE sẽ có âm H mạnh khi bắt đầu phát âm.

5/31/2016, 5:48:42 PM

https://www.duolingo.com/NguyenMaiH19

Chúng tôi uống nước

11/30/2017, 11:03:23 AM

https://www.duolingo.com/VBoVinh

Dung

2/5/2019, 8:53:13 AM

https://www.duolingo.com/simercute

Cách dùng mạo từ

THE

Mạo từ xác định (definite article) THE được dùng khi người nói và người nghe/người đọc đều biết họ đang nói cụ thể về một ai hay vật gì. Ngoài ra the còn được dùng trong những trường hợp sau:

Khi chỉ duy nhất có một người hay một vật nào đó. Ví dụ: the Pope, the sun Khi nói về những những gì mang tính tột bật. Ví dụ: the tallest building, the smartest person Khi chỉ có một người hay một vật gì đó trong khung cảnh xung quanh. Ví dụ: Can I borrow the pen? Khi người hay vật nào đó đã được nhắc đến trước đó. Ví dụ: A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy to the hospital. Khi nói về thứ mà dùng một danh từ có thể để mô tả chung tất cả loại (có thể lược bỏ the) Ví dụ: The fish lives under water. Đứng trước tính từ để chỉ một nhóm người Ví dụ: the rich, the poor, the disabled

1/31/2018, 1:34:43 PM

https://www.duolingo.com/Hatrang2007

Câu này dùng từ "drink" chứ không phải từ "drinks" vì "We" là danh từ số nhiều , chỉ nhiều người nên không dùng từ "s" ở chữ "drink" còn "She/He" là danh từ số ít nên sử dụng chữ "s" ở chữ "drinks" Một số danh từ số nhiều là(drink): Men, women , they , we, children,.. Một số danh từ số ít là. (drinks): Man , woman , she , he , child ,..

7/15/2018, 9:50:50 AM

https://www.duolingo.com/HaoLe15

man là 1 người đàn ông còn men là những người đàn ông

4/16/2016, 2:58:08 AM

https://www.duolingo.com/thuthy541624

Chúng ta uống nước hay chúng tôi uống nước đều được

6/14/2017, 12:53:29 PM

https://www.duolingo.com/nguyenhien998061

không nghe tiếng gì hết là sao bạn?

6/23/2017, 6:27:39 AM

https://www.duolingo.com/leviackerm974657

khác phần cơ bản 1

7/25/2017, 12:35:04 PM

https://www.duolingo.com/THANHTHAO394011

Khó hiểu quá.

7/28/2017, 1:56:09 PM

https://www.duolingo.com/NguynNgcTn613777

We mà như You

10/29/2017, 7:21:41 AM

https://www.duolingo.com/NhutHuy962242

toi nghe cu tuog dau he drink her ter

11/9/2017, 8:06:51 AM

https://www.duolingo.com/tientuan

bàn phím của tôi bị hỏng

11/11/2017, 7:24:50 AM

https://www.duolingo.com/thutrang289502

Cứ đến chỗ nay là hay bị sai thế

11/19/2017, 1:43:55 PM

https://www.duolingo.com/U1SYU1qj

44

12/2/2017, 1:48:40 AM

https://www.duolingo.com/TymBen

Hqy

12/4/2017, 6:07:05 AM

https://www.duolingo.com/ThanhNguye329502

You NGU

6/20/2018, 2:32:08 AM

https://www.duolingo.com/Sonphu3108
8/8/2018, 6:05:11 AM

https://www.duolingo.com/telanat123

người ta nghe chúng tôi chứ đâu phải chúng ta

8/21/2018, 9:26:38 AM

https://www.duolingo.com/DevilHiLm

Khi nào dùng drink và drinks vậy?

9/28/2018, 5:28:11 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.