Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The child sees the man."

Dịch:Đứa trẻ thấy người đàn ông.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huudh

Dịch là "Cậu bé nhìn thấy người đàn ông" vẫn bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaLm1

Đứa trẻ là nói chung chung còn cậu bé là nói về boy rồi bạn ah

3 năm trước