"I need to avoid sugar."

Dịch:Tôi cần phải kiêng đường.

9/27/2014, 7:00:16 AM

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnVn531966

Chó thiếu chữ phải mà sai

12/10/2016, 3:12:49 AM

https://www.duolingo.com/hungbui1234

TÔI CẦN KIÊNG ĐƯỜNG VÌ TÔI QUÁ BÉO

12/25/2015, 2:22:08 AM

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Ha ha

6/18/2018, 1:45:08 AM

https://www.duolingo.com/minhchau150407

Tôi cần phải kiêng đường đấy các cô chú. ^-^

7/18/2017, 1:50:18 PM

https://www.duolingo.com/minhthint

me too

8/12/2016, 3:35:12 AM

https://www.duolingo.com/phansang1411

tôi cần tránh dùng đường" mà sai sao

5/15/2017, 9:16:27 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.