1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nó ở phía tây bắc của đất nư…

"Nó ở phía tây bắc của đất nước."

Dịch:It is in the north-west of the country.

September 27, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tso_14

West-North có gì khác???


https://www.duolingo.com/profile/idk337063

Bạn rõ hài hước, người ta quy định thế rồi lại còn hỏi xoáy. Chứ la bàn chả nhẽ lại gọi kà bàn la chắc?


https://www.duolingo.com/profile/Huynh_Qui

Nó ngược :)


https://www.duolingo.com/profile/MaiHongNgh1

Chuong trinh huong dan rat tot


https://www.duolingo.com/profile/LyDim2

It is in the north-west of the country Sao lại có giới từ "in" ạ?


https://www.duolingo.com/profile/ltdung137

It is in the north-west of the country. Sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/anhtuan1066

North west phải có gạch nối ở giữa mới được sao?


https://www.duolingo.com/profile/idk337063

Vì nó là hướng nên tất nhiên phải phân cách, hay bạn thử coi tâyb ắc


https://www.duolingo.com/profile/idk337063

Vì nó là hướng nên tất nhiên phải phân cách, hay bạn thử coi tâybắc coi có lủng củng không


https://www.duolingo.com/profile/NDH_DUOLINGO

Tại sao lại bị ngược vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.