Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The wood is for the fire."

Dịch:Gỗ là cho lửa.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mast0904

câu này sida vãi mà, đúng kiểu word by word mà chả có nghĩa gì cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangvu007

tối nghĩa quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Gỗ để đốt thì hợp lý hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Poseidon855724

admin chắc chưa họcc đến đây :)))

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/taantran1996

củi để đốt mà cũng sai huhu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The wood is for the fire, the wood is for the fire, the wood is for the fire, the wood is for the fire, the wood is for the fire, the wood is for the fire, the wood is for the fire

1 năm trước