"Đào tạo trẻ em là quan trọng."

Dịch:Training children is important.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ckdung

children là danh từ số nhiều, những đứa trẻ, trẻ em như vậy động từ be sau nó phải là are, tại sao đáp án là is nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Chủ ngữ ở đây là Training children - Việc huấn luyện trẻ em, chứ không phải children nên phải dùng is

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckdung

Cảm ơn bạn nhé, học được thêm một cái.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vncruises

có thể dịch là "To train the children is important" ???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.