"Đào tạo trẻ em là quan trọng."

Dịch:Training children is important.

September 27, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/ckdung

children là danh từ số nhiều, những đứa trẻ, trẻ em như vậy động từ be sau nó phải là are, tại sao đáp án là is nhỉ?

September 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Chủ ngữ ở đây là Training children - Việc huấn luyện trẻ em, chứ không phải children nên phải dùng is

September 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckdung

Cảm ơn bạn nhé, học được thêm một cái.

September 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vncruises

có thể dịch là "To train the children is important" ???

November 11, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.