"Tôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu."

Dịch:I read a magazine about transportation in Europe.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

I read a transportation magazine in Europe

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangdeity
  • 18
  • 7
  • 163

Dùng traffic lại không đúng nhỉ mọi người?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.