Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu."

Dịch:I read a magazine about transportation in Europe.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

I read a transportation magazine in Europe

3 năm trước