1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cơ thể này không có sự sống."

"Cơ thể này không có sự sống."

Dịch:This body has no life.

September 27, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Theo mình câu tiếng Việt nên là: "Cơ thể này không có sức sống/sinh khí".

Learn English in just 5 minutes a day. For free.