"Nothing is as important as peace."

Dịch:Không có gì quan trọng bằng hòa bình.

September 27, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen385123

Không gì quan trọng như hòa bình, như vậy không được à????

September 4, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.