Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nothing is as important as peace."

Dịch:Không có gì quan trọng bằng hòa bình.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Câu tiếng Việt này bị sai ngữ pháp.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Không gì quan trọng như hòa bình, như vậy không được à????

2 tuần trước