"Nothing is as important as peace."

Dịch:Không có gì quan trọng bằng hòa bình.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Câu tiếng Việt này bị sai ngữ pháp.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Không gì quan trọng như hòa bình, như vậy không được à????

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Do_Ngoc_Anh_Duy

Không có gì quý hơn độc lập tự do =))

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.