"To jest mężczyzna."

Tłumaczenie:It is a man.

4 lata temu

10 komentarzy


https://www.duolingo.com/Volfi3

No....no...Łukasz...aleś referat walnął...bravo :)

1 rok temu

https://www.duolingo.com/AgataPietr2

Powinno byc this is a man

4 lata temu

https://www.duolingo.com/Andrzej652228

dlaczego This is a man. a nie This is man.

2 lata temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 17
 • 16
 • 9
 • 5
 • 1221

W języku polskim nie ma czegoś takiego jak przedimki, funkcjonujące w j.angielskim. Pełnia one liczne funkcje - między innymi:

 • Pozwalają "wprowadzić" pewien temat do rozmowy przez przedimek nieokreślony a/an, a następnie "odwoływać" się do niego, jako już znanego słuchaczom czy rozmówcom, przez przedimek określony the (lub przez zaimki wskazujące this, that, these, those) - i tu przedimek nieokreślony występuje właśnie w takiej funkcji. Do pewnego stopnia odpowiada on słowom "pewien", "jakiś" powyższe zdanie jest podobne do konstrukcji "był sobie pewien pan", "to jest pewien pan". Trzeba się po prostu nauczyć, że zawsze, gdy zaczynamy o kimś/czymś mówić, to (o ile jest to rzeczownik policzalny w l.pojedynczej) - "przedstawiamy" go, poprzedzając przedimkiem nieokreślonym. Co więcej:
 • Przedimki są konieczne do określania przynależności do pewnych grup, to jest po prostu konstrukcja, którą trzeba zapamiętać - np. "John is a doctor" - Jan jest lekarzem, należy do grupy lekarzy; "He is a friend" - on jest przyjacielem, należy do przyjaciół. "This is a man" - on jest mężczyzną (a nie chłopcem czy kobietą).
 • Pozwalają rozróżnić liczbę mnogą i pojedynczą niektórych rzeczowników (które mają taką sama pisownię w l.poj i l.mn. jak "a fish" (ryba) - "fish" (ryby) czy "a fruit" (owoc) - "fruit" (owoce). W tym znaczeniu przedimek jest tożsamy znaczeniowo z liczebnikiem "jeden" - jeśli mówimy "a man", to znaczy że chodzi o dokładnie jednego człowieka.
 • Pozwalają na wyróżnienie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. W j.polskim nie ma to większego znaczenia, bo wpływa tylko na związki frazeologiczne (liczni ludzie - ale dużo wody). W języku angielskim jest konieczne odpowiednie stosowanie przedimków, zwłaszcza w przypadku rzeczowników które mogą występować zarówno jako policzalne jak i niepoliczalne (np. "coffee"- kawa, substancja, ale "a coffee" - jedna kawa = filiżanka kawy)
 • Przedimka nieokreślonego trzeba użyć, gdy mamy na myśli jakiś egzemplarz z danej grupy, bez znaczenia który - "give me an apple" - daj mi jabłko (jakieś jabłko, bez znaczenia które)
 • Przedimka nieokreślonego trzeba też użyć, gdy mówimy o każdym przedstawicielu danej grupy - "an elephant has a trunk" - (każdy, dowolny) słoń ma (jakąś, jedną) trąbę.

Tak naprawdę, powyższe - to tylko szkic. Aby w miarę swobodnie posługiwać się j.angielskim - trzeba koniecznie poczytać sobie o przedimkach określonych i nieokreślonych. Można np. tu:

2 lata temu

https://www.duolingo.com/Sharlllote

Nacisnełam źle i wyszlo mi it is a menu

1 rok temu

https://www.duolingo.com/3JO5

Nie powinno być " This is a man" . It odnosi się do dzieci i zwierząt.

4 lata temu

https://www.duolingo.com/mornelia

''It'' odnosi się do 3 osoby liczby pojedynczej.

4 lata temu

https://www.duolingo.com/Sylwia1446

Lektorka mówi AJS zamiast IS

10 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/dddaaarrri

A dlaczego nie men

2 lata temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 17
 • 16
 • 9
 • 5
 • 1221

Bo "men" to liczba mnoga - mężczyźni

2 lata temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.