"Những con mèo nhìn thấy trong bóng đêm ."

Dịch:Cats see in the dark.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienHuong910928

Mình nghĩ để danh từ "darkness" thì đúng hơn tính từ "dark" ●_●

2 năm trước

https://www.duolingo.com/netlt87

Dark vừa là danh từ vừa là tính từ. Dark danh từ là bóng tối nghĩa đen, còn darkness là danh từ bóng tối nghĩa bóng, nó chỉ sự tăm tối ý bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ryenguyen7411

Bóng đêm mình dịch là "darkness" không được nhỉ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuMinhTien1

Sao không đúng nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Dark

3 năm trước

https://www.duolingo.com/netlt87

Sao k dùng đc là look in the dark thế cả nhà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thyl6422

during tại sao không được vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Cats see in the dark, cats see in the darkness, cat see in the darkness, cat se in the darkness, cats see in the darkness,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.