"Our group travels to China."

Dịch:Nhóm của chúng tôi đi du lịch đến Trung Quốc.

September 28, 2014

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/phucnguyen08

Nhóm chúng tôi du lịch tới Trung Quốc --> false : ko hiểu dc tại sao sai


https://www.duolingo.com/profile/Honglh

"Nhóm chúng tôi du lịch Trung Quốc" nên đươc chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/Hoaletu4

Nhóm của chúng tôi du lịch Trung Hoa


https://www.duolingo.com/profile/rinsama1988

"nhóm chúng tôi du lịch đến Tàu Khựa" mà sai hả ad


https://www.duolingo.com/profile/HenryTran123

Bạn dị luôn, ;))


https://www.duolingo.com/profile/LuckyLucky19

Tại sao là travels nhỉ, ngôi thứ nhất có cần thêm s không???


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Nhờ mn trả lời giúp : Cùng "thì", cùng "ngôi thứ", khi nào dùng travel /travelS /travelED trong cấu trúc câu OUR GROUP (TRAVEL /TRAVELS /TRAVELED) TO ... (Nhóm chúng tôi du lịch đến ...), không dùng phụ từ thời gian "đã", "đang", "sẽ"... !


https://www.duolingo.com/profile/LeHungKhoang1503

Đáp án của tôi cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/Phc647357

Nhóm du lịch của chúng tôi tới trung quốc


https://www.duolingo.com/profile/phunglequyen

Tôi trả lời: "nhóm của chúng tôi du lịch đến trung hoa" vẫn bị sai chắc do lỗi không gõ chữ in hoa thì phải!


https://www.duolingo.com/profile/nguyenbkqb

Nhóm của chúng tôi du lịch tới tàu khựa


https://www.duolingo.com/profile/NamCL

chương trình này nghe nói của Mỹ mà? Sao có học tiếng Trung và đến Trung không vậy ta?


https://www.duolingo.com/profile/PhuTran986123

Hết chổ đi hay sao đến tàu


https://www.duolingo.com/profile/kittyandmimmy

Group còn có nghĩa là tổ chức đúng không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.