"Είναι η τελική κατάσταση."

Μετάφραση:It is the final stage.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/louMduolingo

¨It is the final situation.¨ Αυτή η μετάφραση γιατί δεν είναι σωστή?

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.