Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã ở lại khách sạn."

Dịch:He stayed in the hotel.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/levanluan03

Theo mình.at nói vị trí vật lý ( physical location ) chung chung general còn in thì là vị trí cụ thể như room or building gì đó.mà đôi khi in vs at có thể thay thế nhau interchangeable@@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Ok!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Cho mình hỏi stay at và stay in khác nhau như thế nào nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanhnguyen316243

Mình nói i stay in hotel thì có j sao ????

10 tháng trước