1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "His weapon is a book."

"His weapon is a book."

Dịch:Vũ khí của anh ấy là một quyển sách.

September 29, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/AlphaMeo

Lấy cuốn sách chọi nhau à :D


https://www.duolingo.com/profile/cuongdaihiep

If you watch John Wick 3, you will understand :))


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

His weapon is a book. Her weapon is the beauty. She won.


https://www.duolingo.com/profile/Amanokawa

Vũ khí của anh ấy là một quyển sách. Vũ khí của đối thủ là 1 hộp diêm. Anh ấy thua một cách thảm hại :(


https://www.duolingo.com/profile/VinhLuffy

John wick chapter 3


https://www.duolingo.com/profile/sau11snow

vũ khí của anh ấy là một cuốn sách


https://www.duolingo.com/profile/Amanokawa

mà lấy sách chọi một đứa cũng chọi bằng sách thì được, còn lấy sách chọi cướp không được đâu


https://www.duolingo.com/profile/Pasca_Kanonno

so..I'm sure that he is a sorcerer~ lol


https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Mọt sách, chắc chắn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu