Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"His weapon is a book."

Dịch:Vũ khí của anh ấy là một quyển sách.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Lấy cuốn sách chọi nhau à :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
 • 24
 • 14
 • 13
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 106

Hahah!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

His weapon is a book. Her weapon is the beauty. She won.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
 • 25
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

haha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Amanokawa

Vũ khí của anh ấy là một quyển sách. Vũ khí của đối thủ là 1 hộp diêm. Anh ấy thua một cách thảm hại :(

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/sau11snow

vũ khí của anh ấy là một cuốn sách

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Amanokawa

mà lấy sách chọi một đứa cũng chọi bằng sách thì được, còn lấy sách chọi cướp không được đâu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Pasca_Kanonno

so..I'm sure that he is a sorcerer~ lol

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Sorcerer ??????

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Sorcerer ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Mọt sách, chắc chắn

3 tháng trước