"Thevictimsaretwomenandawoman."

Dịch:Những nạn nhân là hai người đàn ông và một người phụ nữ.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

sao kỳ vậy? dịch là "hai đàn ông" thì không cho, dịch "một phụ nữ" thi cho phép. khi dùng "đàn ông, đàn bà, phụ nữ" thì biết ngay là con người chứ đâu thể là con gì khác đâu mà phải bắt buộc phải có chữ "người" mới đúng?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLong127283

ad dịch Tiếng Việt quá máy móc

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh316726

2 người đàn ông # hai người đàn ông

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.