Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một con chuột và một con voi"

Dịch:A mouse and an elephant

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhngLng4

A mouse and an elephant là một con chuột và môt con voi♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Lúc đọc nhanh từ "an" với "a" cứ như lẫn vào nhau đấy...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hang737975

ĐUNG VAY

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh400425

Khi nào dùng an, khi nào dùng a vậy??

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuDo319123

Một đàn chuột nói sao nhỉ

2 tháng trước