1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những cái gốc của một cái câ…

"Những cái gốc của một cái cây thì ở đâu?"

Dịch:Where are the roots of a plant?

September 29, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vanlaem

câu tiếng việt chưa sát nghĩa. cây nào chả có một gốc mà hỏi là những cái gốc. :/ "những cái rễ,,,"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.