"Những cái gốc của một cái cây thì ở đâu?"

Dịch:Where are the roots of a plant?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanlaem

câu tiếng việt chưa sát nghĩa. cây nào chả có một gốc mà hỏi là những cái gốc. :/ "những cái rễ,,,"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.