Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái gốc của một cái cây thì ở đâu?"

Dịch:Where are the roots of a plant?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanlaem

câu tiếng việt chưa sát nghĩa. cây nào chả có một gốc mà hỏi là những cái gốc. :/ "những cái rễ,,,"

3 năm trước