Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Coffee is the main production of Brazil."

Dịch:Cà phê là sự sản xuất chính ở nước Brazil .

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thehienngotau

cà phê được sản xuất chính ở nước brazil

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

"Cà phê là sự sản xuất chính của Brazil" mà sai?

7 tháng trước