"Coffee is the main production of Brazil."

Dịch:Cà phê là sự sản xuất chính ở nước Brazil .

September 29, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Long53448

Cà phê là ngành sản xuất chính ở Brazil. Dịch thế này sẽ sát nghĩa hơn.


https://www.duolingo.com/profile/Thehienngotau

cà phê được sản xuất chính ở nước brazil


https://www.duolingo.com/profile/DucanhPho

Cà phê là sản phẩm chính của Brazil, nghe hợp với tiếng Việt hơn chăng?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

"Cà phê là sự sản xuất chính của Brazil" mà sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.