1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Coffee is the main productio…

"Coffee is the main production of Brazil."

Dịch:Cà phê là sự sản xuất chính ở nước Brazil .

September 29, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Thehienngotau

cà phê được sản xuất chính ở nước brazil


https://www.duolingo.com/profile/Long53448

Cà phê là ngành sản xuất chính ở Brazil. Dịch thế này sẽ sát nghĩa hơn.


https://www.duolingo.com/profile/DucanhPho

Cà phê là sản phẩm chính của Brazil, nghe hợp với tiếng Việt hơn chăng?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

"Cà phê là sự sản xuất chính của Brazil" mà sai?


https://www.duolingo.com/profile/TRANNNTHY

"cà phê là sự sản xuất chính của nước Brazil" mà sao lại không đúng nhỉ? Mọi người giải thích giúp mình với


https://www.duolingo.com/profile/vnNtZ0

Tôi cũng vậy nó bắt phải trả lời là ở nước brazil cơ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.