"Yes, he knew."

Dịch:Vâng, anh ấy đã biết.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

Vâng, anh ấy biết rồi như thế dc mà :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

nghe như new= mới

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.Phap

Vâng, anh ấy đã hiểu Sai à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tungpro198

Đúng, anh ấy đã biết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkiet75

sao mình nghe là " Yes, you knew" nhỉ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

đúng vậy anh ấy đã biết có gì là sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cnh842920

i written : "Vâng , anh ấy đã hiểu" is wrong . Why ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lylysmith

hiểu khác với biết, đôi khi đã biết nhưng không thực sự hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

đúng, anh ấy đã hiểu lại sai sao, nghĩa của knew cũng hiện ra là đã hiểu mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

ai nghe được. Tao chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

O ,anh ay da biet

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang987131

Tôi nghe như new

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

"Anh ấy đã hiểu" mà sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

"Đúng vậy, anh ấy đã biết" cũng đúng mà!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

,j

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungNguye718002

vâng, anh ấy đã hiểu / vâng anh ấy đã biết theo mình đều được.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongPhcNgu11

Biết và hiểu là khác nhau à?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.