"Yes, he knew."

Dịch:Vâng, anh ấy đã biết.

September 29, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

Vâng, anh ấy biết rồi như thế dc mà :3

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Mr.Phap

Vâng, anh ấy đã hiểu Sai à

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tungpro198

Đúng, anh ấy đã biết

December 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhkiet75

sao mình nghe là " Yes, you knew" nhỉ??

June 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/IceOcean

đúng vậy anh ấy đã biết có gì là sai vậy

January 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Cnh842920

i written : "Vâng , anh ấy đã hiểu" is wrong . Why ?

January 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lylysmith

hiểu khác với biết, đôi khi đã biết nhưng không thực sự hiểu

February 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/luongngocduyen

đúng, anh ấy đã hiểu lại sai sao, nghĩa của knew cũng hiện ra là đã hiểu mà

March 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kendzmost

ai nghe được. Tao chịu

February 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/giahan644156

O ,anh ay da biet

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Giang987131

Tôi nghe như new

November 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

"Anh ấy đã hiểu" mà sai?

December 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thienminh72101

"Đúng vậy, anh ấy đã biết" cũng đúng mà!!!

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DaoHaiLy

,j

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrungNguye718002

vâng, anh ấy đã hiểu / vâng anh ấy đã biết theo mình đều được.

March 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HongPhcNgu11

Biết và hiểu là khác nhau à?

September 30, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.