Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We know them."

Dịch:Chúng tôi biết họ.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuananh112358

We là chúng tôi hay chúng ta vậy ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AimiYang

cả hai bạn ạ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananh112358

Vậy khi nào người đối thoại biết mình có ý muốn nói cả họ "Chúng ta" hay nguyên "Chúng tôi"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyD11

Them la gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheryl-Karishma

Họ hoặc có thể dịch là chúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NTTSinh.B4.Z9

Đ m

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khnhan638680

mình cố đọc đúng mà nó cứ bảo mình sai bạn nào nói mình sai ở chỗ nào dc hông?

1 năm trước