"We know them."

Dịch:Chúng tôi biết họ.

September 29, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tuananh112358

We là chúng tôi hay chúng ta vậy ad

October 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/AimiYang

cả hai bạn ạ.

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuananh112358

Vậy khi nào người đối thoại biết mình có ý muốn nói cả họ "Chúng ta" hay nguyên "Chúng tôi"

April 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDuyD11

Them la gi

February 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Cheryl-Karishma

Họ hoặc có thể dịch là chúng

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NTTSinh.B4.Z9

Đ m

April 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khnhan638680

mình cố đọc đúng mà nó cứ bảo mình sai bạn nào nói mình sai ở chỗ nào dc hông?

August 26, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.