"We know them."

Dịch:Chúng tôi biết họ.

September 29, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuananh112358

We là chúng tôi hay chúng ta vậy ad


https://www.duolingo.com/profile/AimiYang

cả hai bạn ạ.


https://www.duolingo.com/profile/tuananh112358

Vậy khi nào người đối thoại biết mình có ý muốn nói cả họ "Chúng ta" hay nguyên "Chúng tôi"


https://www.duolingo.com/profile/khnhan638680

mình cố đọc đúng mà nó cứ bảo mình sai bạn nào nói mình sai ở chỗ nào dc hông?


https://www.duolingo.com/profile/LiNgdz

Mình đọc giống họ nói mình sai cho mình biết mình sai chổ nào


https://www.duolingo.com/profile/githemay

Bạn đọc chưa chuẩn thì phải

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.