Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I take them."

Dịch:Tôi lấy chúng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynttthn

Tôi đưa cho họ. Có đúng ko

3 năm trước