"I take them."

Dịch:Tôi lấy chúng.

September 29, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nguynttthn

Tôi đưa cho họ. Có đúng ko

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.