"I take them."

Dịch:Tôi lấy chúng.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynttthn

Tôi đưa cho họ. Có đúng ko

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.