Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Two glasses of water"

Dịch:Hai ly nước

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tam2011

Sao đến cấp độ này rồi mà lại học đếm một hai ba vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/keoneo

two water glasses. được không vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

hai cái cốc đựng nước sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

hai cốc nước cơ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/liama_58

li là sai ,, ahaha,, ngại quá

3 năm trước