"My son is eight."

Dịch:Con trai của tôi tám tuổi.

September 30, 2014

18 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/songgiang

Câu tiếng anh viết thế dễ bị dịch sai

October 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BacVoThanh

Câu này thường đi theo ngữ cảnh nữa , chứ không đứng một mình như vậy

October 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TaHuyNam

Bạn nói thế thì không nên chỉnh nữa rồi

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quocanh29112004

thiếu age làm ăn ko cẩn thận

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/keoneo

sao không viết là my son is eight age

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

nếu viết theo ý trên của bạn thì câu tiếng Anh sẽ là "my son is eight years old" , chứ không phải "my son is eight age"

October 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Sncgng

Bạn ơi nếu để age giô đọc kì lắm

January 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HONGYENDUNG

"con trai tôi lên tám" sai ad ad

April 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

một câu ngớ ngẩn

January 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anhnkh

Phai la my son is eight years old chu.minh dong y voi lovallothers.

July 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgocMinhCuTe

ủa sao con trai của tôi lên tám lại sai hả bạn

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/long231510

Chủ đề của câu là Khác

December 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDinh60384

Câu này thật ngớ ngẩn

October 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/long231510

Tên của bạn ngớ ngẩn thì có!

December 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LinhPhamHuyen

"chu re tam tuoi", phien ban khac cua "co dau tam tuoi" :))

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TriNguynTi

the bullshit a question

September 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/long231510

Tên

December 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kenneki12345

ahihi

April 30, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.