"Whendidyouseeherdancewithhim?"

Dịch:Bạn đã thấy cô ta nhảy với anh ta khi nào?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Bạn nói gần đúng. Phải là "when did you see her dancing with him" hoặc "see her to dance with him", hoặc "see she dances with him"!?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.