Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một người đàn ông tự do."

Dịch:I am a free man.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 127

Freedom thì sao. Dùng cho câu này được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1119682537

i am an independent man

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuvu6

Sao freedom ko được bạn nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chipbom.83

mình nghĩ freedom là Noun, ở đây fải dùng Adj (free) I am wrong too :((

2 năm trước