"I thought you were a doctor."

Dịch:Tôi đã nghĩ bạn đã là một bác sĩ.

September 30, 2014

24 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/GwenXYZ

"Tôi đã tưởng rằng là bạn là một bác sĩ" chứ


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"tôi đã nghĩ bạn từng là một bác sĩ" cũng đúng mà???


https://www.duolingo.com/profile/vangioilee

từng là một bác sĩ mình nghĩ là sẽ dùng " used to be a doctor" chứ không dùng "were"


https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

tiến sĩ cũng là doctor


https://www.duolingo.com/profile/Luctiendung

Sao lại là "were" mà không phải "was" nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/khue3

Ko phải đâu were là thì quá khứ của are. Was là thì quá khứ của am và is. Were đi với: we,they,you. Còn was đi với: i, he, she, it


https://www.duolingo.com/profile/DangDucLich

Số nhiều mà bạn we they you... Dùng were .số ít i he she it ...dùng was


https://www.duolingo.com/profile/songng133

Were là từ dành cho số nhiều con was là từ dành cho số ít


https://www.duolingo.com/profile/DatHuynhMinh

Tại sao Tôi đã tưởng bạn đã là một bác sĩ lại sai vậy ?


https://www.duolingo.com/profile/AnhKhoa900524

Tôi đã nghĩ bạn là một bác sĩ


https://www.duolingo.com/profile/GswfgSkV

Tôi đúng rồi, trời!


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNT17

Mình nghĩ câu này cũng có thể dịch là: Tôi tưởng bạn đã là một bác sĩ.


https://www.duolingo.com/profile/Tulip.2207

tôi đã nghĩ bạn đã là 1 bác sĩ. "1 bác sĩ" là sai, "một bác sĩ" mới đúng haha. what? lạy luôn


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNht

Tôi đã nghĩ bạn là một người bá́c sĩ ?????


https://www.duolingo.com/profile/deedeeen

"Tôi cứ nghĩ bạn là bác sĩ."


https://www.duolingo.com/profile/Ran-Mori

Tôi nghĩ bạn từng là một bác sĩ tại sao lại sai ah?


https://www.duolingo.com/profile/bacsituthan

Đã có ai qua giải đấu kim cương chưa


https://www.duolingo.com/profile/ThuLy430875

sao tôi lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/KelvinNguy856569

Lại đau đầu với chữ đã trong tiếng Việt.


https://www.duolingo.com/profile/anhtho502117

ZfhchstsybbfeyjfndfAjj


https://www.duolingo.com/profile/the_great_owl

Đt m, đừng bảo sao bố ❤❤❤ ko cáu khi bảng dịch này bị đánh dấu sai:

Tôi tưởng anh là bác sĩ.

Why don't they just fucking kill me already -_-


https://www.duolingo.com/profile/TramAnhTranCute

mình ghi là "tôi nghĩ bạn đã là bác sĩ " mà vẫn sai , tại sao vậy mọi người , giải thích hộ mình với

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.