"Con đường đi về phía quảng trường."

Dịch:The road goes towards the square.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vangioilee

tại sao đã có "goes" rồi mà "towards" cũng phải thêm "s"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

towards là từ gốc nhé bạn. không có từ toward

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhct
vinhct
  • 25
  • 60

I have a same question

3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

Road hay street khác chỗ nào?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SharinNgocThao

road là con đường, thường là đường lộ, đường chính, còn street đúng nghĩa là con phố

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vyvonpresley

Trafalgar?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VietPride99

the road leads to the timesquare

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.