"Con đường đi về phía quảng trường."

Dịch:The road goes towards the square.

September 30, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vangioilee

tại sao đã có "goes" rồi mà "towards" cũng phải thêm "s"

October 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

towards là từ gốc nhé bạn. không có từ toward

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vinhct

I have a same question

July 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

Road hay street khác chỗ nào?

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SharinNgocThao

road là con đường, thường là đường lộ, đường chính, còn street đúng nghĩa là con phố

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vyvonpresley

Trafalgar?

March 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VietPride99

the road leads to the timesquare

July 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

The road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road goes towards the square, the road

May 29, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.