"Ngày mai tôi đi đến ngôi làng."

Dịch:Tomorrow I go to the village.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huu_Hoai

Mọi người thấy dịch thế này đúng không ? :"I come to the village tomorrow"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yennq
  • 9
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 2

"Tomorrow I will go to the village" có gì không đúng nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

I think " Tomorrow I will go to the village" is OK.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/phucdepzoai

Sao lại go to trong khi có tomorrow

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.