"The depth of the river is over a meter."

Dịch:Độ sâu của con sông là hơn một mét.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sau11snow

độ sâu của con sông là trên một mét

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.