Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The depth of the river is over a meter."

Dịch:Độ sâu của con sông là hơn một mét.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sau11snow

độ sâu của con sông là trên một mét

3 năm trước