"The depth of the river is over a meter."

Dịch:Độ sâu của con sông là hơn một mét.

September 30, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sau11snow

độ sâu của con sông là trên một mét

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamthuyng3

Độ sâu của sông là hơn một mét

May 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.