"Họ chạm vào con gấu."

Dịch:They touch the bear.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhcTrngNgc

Khi nào dùng ''the'' khi nào không dùng 'the'

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thienhavocau1345

khi nào thì dùng the nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/zzthanhhau10

dùng "the" khi 2 người đang nói chuyện với nhau biết con gấu đó, tức là con gấu đó xác định rồi [Nghệ An]

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.