Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn cũng yêu cô ta chứ ?"

Dịch:Do you also love her?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

Are you also love her ? Dc không bạn ad ơi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Động từ thường không bao giờ đi với một động từ to be như thế nhé bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Mình không phân biệt dc khi nào có "to" cả. Câu này mình ghi là Do u also "to" love her.

3 năm trước