"Bạn cũng yêu cô ta chứ ?"

Dịch:Do you also love her?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

Are you also love her ? Dc không bạn ad ơi?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Động từ thường không bao giờ đi với một động từ to be như thế nhé bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Mình không phân biệt dc khi nào có "to" cả. Câu này mình ghi là Do u also "to" love her.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.