"He counts from one to five."

Dịch:Anh ấy đếm từ một đến năm.

September 30, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/doanphuong14

Anh ấy đếm từ một đến năm

March 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Huong31081999

Kho qua

April 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

... and his wife counts from five to one.

August 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Count dem

November 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhungTranD

Nghe cái từ "counts" mà thấy củ chuối quá. Nghe như /kens/ ko hiểu được

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nuna326763

Kk

February 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He counts from one to five, He counts from one to five, He counts from one to five, He counts from one to five, He counts from one to five, He counts from one to five

May 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Muahahahaha-

Anh ta tính từ một đến năm. sao ko dc the mn

October 21, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.