"These problems have no effect on us."

Dịch:Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.

September 30, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/TrnNgcDng2

phần nghe nhanh PROBLEM không có S.


https://www.duolingo.com/profile/khue3

Chẳng qua đọc hơi nhanh thôi. Cái đó ai chả bt( trừ bạn) bây giời bạn bg rồi đó


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

bạn nào cho mình hỏi khi nào dùng effect khi nào dùng affect với :(


https://www.duolingo.com/profile/ElninoQD

Thường thì affect là danh từ, còn effect là động từ nhé bạn. Effect thường được dùng với cấu trúc: have an effect on someone/something. Có thể hiểu như thế này : have an effect on = affect. Ví dụ: Jane has a great effect on my future = Jane greatly affects my future (Jane có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của tôi ).


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen21021994

Affect là dong tu Effect là cå dong tu lan danh tu


https://www.duolingo.com/profile/Naganadel

Chúng ta và chúng tôi khác nhau à mà sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/huujp50

Duo dịch từ Anh sang Việt rất kém! cần đa dạng tiếng Việt hơn!


https://www.duolingo.com/profile/TVYam

những vấn đề này thì không ảnh hưởng đến chúng tôi => wrong ???


https://www.duolingo.com/profile/leminhnhut456

Sao mình không dùng Haven't mà phải là have no nhĩ các bạn ơi?


https://www.duolingo.com/profile/NhmBng2

Realy!Is so easy or not easy?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.