Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These problems have no effect on us."

Dịch:Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnNgcDng2

phần nghe nhanh PROBLEM không có S.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/deo0107

bạn nào cho mình hỏi khi nào dùng effect khi nào dùng affect với :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ElninoQD

Thường thì affect là danh từ, còn effect là động từ nhé bạn. Effect thường được dùng với cấu trúc: have an effect on someone/something. Có thể hiểu như thế này : have an effect on = affect. Ví dụ: Jane has a great effect on my future = Jane greatly affects my future (Jane có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của tôi ).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

dịch "những vấn đề này không có tác dụng đối với chúng tôi" thế này cũng sai sao? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/diepndongphuong

Những vấn đề này không có tác dụng với chúng tôi cũng đúng mà add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luuquanghuy

these nghe thành this . chán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/isa_wood

"Những vấn đề này không làm ảnh hưởng tới chúng ta" có được k các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Robert_Grace

Các vấn đề mà sao lại have chứ không phải has. Help me!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Phần phát âm mình đọc hơi chậm nên coa những lúc nói chưa xong phần mềm đã tự dừng ghi âm rồi. @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

These problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problems have no effect on us

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtuan2006

phải không đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huujp50

Duo dịch từ Anh sang Việt rất kém! cần đa dạng tiếng Việt hơn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel
Naganadel
  • 25
  • 14
  • 75

Chúng ta và chúng tôi khác nhau à mà sao sai?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TVYam
TVYam
  • 22
  • 45

những vấn đề này thì không ảnh hưởng đến chúng tôi => wrong ???

3 ngày trước