"These problems have no effect on us."

Dịch:Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnNgcDng2

phần nghe nhanh PROBLEM không có S.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3
  • 10

Chẳng qua đọc hơi nhanh thôi. Cái đó ai chả bt( trừ bạn) bây giời bạn bg rồi đó

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/deo0107

bạn nào cho mình hỏi khi nào dùng effect khi nào dùng affect với :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ElninoQD

Thường thì affect là danh từ, còn effect là động từ nhé bạn. Effect thường được dùng với cấu trúc: have an effect on someone/something. Có thể hiểu như thế này : have an effect on = affect. Ví dụ: Jane has a great effect on my future = Jane greatly affects my future (Jane có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của tôi ).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huujp50

Duo dịch từ Anh sang Việt rất kém! cần đa dạng tiếng Việt hơn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel

Chúng ta và chúng tôi khác nhau à mà sao sai?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TVYam

những vấn đề này thì không ảnh hưởng đến chúng tôi => wrong ???

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.