1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Where are your eyes?"

"Where are your eyes?"

Dịch:Đôi mắt của bạn ở đâu?

October 1, 2014

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

Câu này nên dịch là "mắt bạn để đâu vậy?"


https://www.duolingo.com/profile/loizzzzlau

câu này dùng để mắng


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi cũng dịch : " mắt bạn để đâu " và bị đánh rớt


https://www.duolingo.com/profile/D.Danh

chắc ở dưới sàn :/ , dịch nghe kinh dị vậy


https://www.duolingo.com/profile/Nguynminht734026

Câu chửi mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Câu này hỏi trẻ con mà: mắt con đâu? Mũi con đâu? ...


https://www.duolingo.com/profile/nguyenvanluan86

dịch là " mắt của mày để đâu" cho đúng với hoàn cảnh là chửi ... sai :)


https://www.duolingo.com/profile/MinhAnh769477

Nghe như where are your "rice" vậy


https://www.duolingo.com/profile/papu_potterhead

Ừ, vì chữ "r" của từ your đọc ghép với chữ eyes nên đọc là " que a do rai "


https://www.duolingo.com/profile/chi1539

Mình cũng vậy Where are you drive...hahas


https://www.duolingo.com/profile/TwoHeadDragon

mắt của bạn để đâu? -_-


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh809800

Mình dịch theo kiểu thành ngữ: "mày mù à " thế mà báo sai. :)


https://www.duolingo.com/profile/The_Zoker

câu này đọc khó nghe quá, nghe cứ nhu âm L


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

làm gì có âm L nào ở đây . Bạn nghe âm L ở từ nào ?


https://www.duolingo.com/profile/The_Zoker

ở đây đọc your eyes mà như âm ( r + l), không rõ như khi nghe trong các bài test khác


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đơn giản thôi . trong đoạn " your eyes" , người ta đọc nối chữ "r" của từ "your" với từ "eyes" . Bạn sẽ nghe thấy người ta đọc thành " rai" giống như từ "rice" . đó là sự nối âm bình thường .

ngoài âm "r" ra không có âm "L" nào hết


https://www.duolingo.com/profile/The_Zoker

cái này mình biết chứ, ý nói là nó đọc không rõ như trong các bài test khác ngay cả trong nhạc tuy hát nhanh nhưng vẫn rõ là âm r


https://www.duolingo.com/profile/thanhhong123

are you have eyes ?


https://www.duolingo.com/profile/AlieTang

Phải là do you chứ bạn.


https://www.duolingo.com/profile/duylinh1987

mắt bạn để đâu?


https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

Mắt các bạn để đâu thế? Mình nghĩ như vậy thuần việt hơn :D


https://www.duolingo.com/profile/lien413289

My eyes in freezer


https://www.duolingo.com/profile/KienChamChi

Có gì lạ đâu, câu này má tui dùng thường mà :')


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Trong quân sự dùng "Eye right [left, front] !": "Nhìn bên phải [bên trái, phía trước] !".

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.