Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có một cuốn sách."

Dịch:He has a book.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuongHoa.99

I, You, We, They + have He, She, It + has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangkhai1997

Câu này cần chú thích vì sao dùng has mà không dùng have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sokenta

Have mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Has cũng đc.hài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungCt

Thank bạn luonghoa.99 :)

3 năm trước